Federale Overheidsdienst 
FINANCIEN

Administratie van de Thesaurie

     

Interne auditcel

  
Onze dienst
  Contacteer ons
  Opdracht
  Organigram
Thema's
  Interne auditfunctie
  Audit bij de Thesaurie
  Auditcharter
  Auditjargon
  Copernicus
Wegwijs
  Site overzicht
  Index
  Andere sites
  Zoek
Disclaimer
Home

 

Interne Auditfunctie


Definitie van de interne auditfunctie
Presentatie

Definitie van de interne auditfunctie

De interne audit stelt het topmanagement een onafhankelijke onderzoeks- en evaluatiefunctie ter beschikking inzake het doelmatig en doeltreffend functioneren van het interne controlesysteem. Zo staat de interne audit de leiding bij wat het effectief kwijten betreft van haar verantwoordelijkheden. 

De interne controle is het geheel van acties ondernomen door de algemene leiding, het management en het personeel teneinde redelijke zekerheid te verkrijgen over het bereiken van de doelstellingen (cfr. zuinig en doelmatig gebruik van de beschikbare middelen, risicobeheersing, integriteit, betrouwbaarheid en exhaustief karakter van de beheersinformatie, respecteren van wetgeving en reglementering, van algemene beleidslijnen, programma's, plannen en interne procedures, voorkomen van fraude).

De interne audit beoordeelt de kwaliteit van het geheel van de interne controle. 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van onderzoeken, analyses, evaluaties, aanbevelingen, advies en informatieverstrekking. 

Top


Presentatie

Meer over de interne auditfunctie vindt u in de algemene inleiding interne audit (Power Point 2000, 600 Kb). Deze presentatie werd door de interne auditcel gebruikt als inleiding van de infosessies die op 12, 14 en 21 december 2000 werden gehouden voor de kaderleden van de Thesaurie.

Top


Informatieleverancier Interne Auditcel

webauteurs M. Van den Eede en Brigitte Degeest

Informatie laatst gewijzigd op 11.01.2012
Copyright © 2001 Federale Overheidsdienst FinanciŽn, Administratie van de Thesaurie - Cel Internet/intranet