Federale Overheidsdienst 
FINANCIEN

Administratie van de Thesaurie

     

Interne auditcel

  
Onze dienst
  Contacteer ons
  Opdracht
  Organigram
Thema's
  Interne auditfunctie
  Audit bij de Thesaurie
  Auditcharter
  Auditjargon
  Copernicus
Wegwijs
  Site overzicht
  Index
  Andere sites
  Zoek
Disclaimer
Home

 

Copernicus


De interne audit in het Copernicusplan
Sturing en controle in de FOD's 

De interne audit in het Copernicusplan

   Parallel met de hertekening en de bijsturing van de verantwoordelijkheden van het management, wordt de organisatiestructuur gewijzigd en een mandaatsysteem ingevoerd. Ook worden aangepaste sturing- en controlemechanismen voorzien;
In het kader van de modernisering van het sturing- & controle-instrumentarium worden de budgettaire cyclus en het takenpakket van de Inspectie van financiŽn herzien en worden systemen voor interne controle ontwikkeld. Daarnaast wordt de interne auditfunctie ingevoerd;
De auditdienst wordt gesitueerd bij het topmanagement en is functioneel afhankelijk van het Auditcomitť van de FOD. 
  
                    Een Federale Overheidsdienst (FOD) is de nieuwe benaming voor een federaal ministerie;
Het Ministerie van FinanciŽn is de FOD FinanciŽn. Dit is een verticale FOD, een beleidsdepartement;
Daarnaast bestaan ook ondersteunende of horizontale FOD's bestaan (bv. Begroting & Beheerscontrole), evenals programmatorische overheidsdiensten - POD's - (bv. Activabeheer). 

Top


Sturing en controle in de FOD's 

In het Copernicusdocument Sturing & Controle in de federale overheidsdiensten (Power point 2000, 163 Kb), zijn de positionering en de taakstelling van de interne auditfunctie opgenomen, evenals de rapporteringswijze. Het vermeldt ook de opdrachten van het Auditcomitť.

Top


Informatieleverancier Interne Auditcel

webauteurs M. Van den Eede en Brigitte Degeest

Informatie laatst gewijzigd op 11.01.2012
Copyright © 2001 Federale Overheidsdienst FinanciŽn, Administratie van de Thesaurie - Cel Internet/intranet