Federale Overheidsdienst 
FINANCIEN

Administratie van de Thesaurie

     

Interne auditcel

  
Onze dienst
  Contacteer ons
  Opdracht
  Organigram
Thema's
  Interne auditfunctie
  Audit bij de Thesaurie
  Auditcharter
  Auditjargon
  Copernicus
Wegwijs
  Site overzicht
  Index
  Andere sites
  Zoek
Disclaimer
Home

 

Opdracht


Opdrachten
Activiteitenverslag
Oprichtingsbesluit

Opdrachten

Ter verbetering van het beheer en de organisatie van de diensten kan de interne auditcel van de Thesaurie worden belast:

   met het beoordelen van de bruikbaarheid van de regels voor interne controle;
met het evalueren van de nalevingsgraad van die regels;
met het onderzoek van de geschiktheid van de regels;
in het algemeen, met het evalueren van de organisatie van de interne controle;
met het evalueren van de interne controleregels inzake geautomatiseerde gegevensverwerking;
met het evalueren van de uitvoering en de naleving van de boekhoudregels. 

Top


Activiteitenverslag

De interne auditcel stelt jaarlijks een activiteitenverslag op dat wordt meegedeeld aan de Minister van FinanciŽn, aan de Secretaris-generaal, aan de Administrateur-generaal van de Thesaurie en aan de Inspectie van FinanciŽn.

Top


Oprichtingsbesluit

Koninklijk besluit van 12 januari 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1971 tot vaststelling van het organiek reglement van het Ministerie van FinanciŽn en van de bijzondere bepalingen die er voorzien in de uitvoering van het statuut van het Rijkspersoneel (Belgisch Staatsblad 13 mei 2000).

Top


Informatieleverancier Interne Auditcel

webauteurs M. Van den Eede en Brigitte Degeest

Informatie laatst gewijzigd op 11.01.2012
Copyright © 2001 Federale Overheidsdienst FinanciŽn, Administratie van de Thesaurie - Cel Internet/intranet